CENÍK nehrazených výkonů

 

Posudek k výkonu povolání u smluvních podniků 300,-
Posudek k výkonu povolání u podniků bez smlouvy 800,-
Řidičský průkaz – potvrzení 600,-
Řidičský průkaz – potvrzení (nad 65 let) 400,-
Posudek ke sportovní činnosti, rekreaci, lázeňským pobytům – samoplátci 600,-
Posudek na vlastní žádost pro jiné účely 600,-
Posudek k vydání zbrojního pasu
1000,-
Posudek ke studiu na SŠ, VŠ, nástavbě 300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace
400,-
Zpráva pro pojišťovnu 300,-
Žádost o umístění do domova seniorů 250,-
Administrativní úkon na žádost pacienta 300,-
Aplikace očkovací látky nehrazené ZP na žádost pacienta 250,-
CRP na žádost pacienta 100,-
Aplikace infuzní analgeticko-myorelaxní terapie při bolestech zad 500,-
Aplikace infuzí s vit. C – 1 aplikace 1000,-
Aplikace infuzí s vit. C – 3 aplikace 2500,-
Preventivní prohlídka na vlastní žádost 800,-
Základní laboratoř k prevenci 800,-
EKG samoplátci 200,-
AG test Covid lékařem na vlastní žádost 100,-
Kopie A4/1 strana 5,-
Vystavení duplikátu žádanky na odborné vyšetření 50,-