CENÍK pracovně-lékařských služeb
Vstupní i lékařská prohlídka

Kategorie 1,2
Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku

 

300,-

Periodická prohlídka

Kategorie 1, 2
Periodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku

Kategorie 2 riziková kategorie
Periodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku

 

300,-

500,-

Výstupní lékařská prohlídka

Kategorie 1
Výstupní lékařská prohlídka

Kategorie 2, 2 riziková
Výstupní lékařská prohlídka

 

300,-

500,-

Mimořádná lékařská prohlídka 1000,-
Rozšířená anamnéza
Provedení rozšířené anamnézy u zaměstnance, který nemůže doručit výpis ze zdravotnické dokumentace
1400,-
Lékařský dohled

Vykonání pravidelného dohledu na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci

Měsíční paušál za PLS (organizace, administrativa, analýzy)

 

1000,- Kč/hod (+ náklady na dopravu)

samostatná Smlouva o PLS

Školení první pomoci
úkony v rozsahu kurzu v délce cca 2,5 hod pro max. 12 osob
od 9.000Kč (dle počtu osob)
Další úkony
úkony neuvedené shora v položkách 1 až 4 budou odměňovány hodinovou sazbou ve výši 1000,- Kč / za 1 hod, případně se řídí ceníkem uvedeným na stránkách poskytovatele.
Doprava
náhrada za užití motorového vozidla
15,-Kč/km
Administrativa
Kopie dokumentace
5,- Kč/A4 černobílá

CENÍK pro samoplátce

Administrativní poplatky
Vydání pracovnělékařského posudku u nesmluvního partnera 600,-
Vydání dalšího posudku, posuzování více než jedné prac. činnosti, výpis ze zdravotnické dokumentace, výpis pro pojišťovnu 300,-
Potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel 600,-
Potvrzení potravinářského průkazu na dobu neurč. 600,-
Potvrzení potravinářského průkazu na omezenou dobu 300,-
Potvrzení svářečského průkazu 500,-
Potvrzení průkazu sportovce 500,-
Potvrzení přihlášky pro vstup na školu (SOU, SŠ, VŠ) 300,-
Lékařský posudek k vystavení / k prodloužení zbrojního pasu 800,-
Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení 250,-
Posouzení bolestného 300,-
Vypsání úrazové pojistky 300,-
Očkování nehrazená pojišťovnami 250,- Kč
(bez očkovací látky)
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem v angličtině 500,- Kč
Zpráva pro policii, soudy, úřady, apod. 300,-
Profesní průkaz, řidičský průkaz 600,- Kč
(senioři nad 65 let 400,- Kč)
Kopie – dokumentace 5,- Kč/A4 černobílá
VÝKONY NA VLASTNÍ ŽÁDOST, SAMOPLÁTCI
Preventivní PL prohlídka (na vlastní žádost) 800,-
CRP test (na vlastní žádost), stanovení zánětlivých parametrů 100,-
Vyšetření a vystavení návrhu na lázeňskou léčbu (na vlastní žádost) 600,-