CENÍK nehrazených výkonů

 

Posudek k výkonu povolání- vstupní

u nasmlouvaných podniků

300,-

Posudek k výkonu povolání- vstupní, periodická

pro nesmluvní podniky

800,-
Posudek na řidičský průkaz pro důchodce 400,-
Posudek na řidičský průkaz pro ostatní 600,-
Potravinářský průkaz – trvalý 600,-
Potravinářský průkaz – dočasný 300,-
Posudek k cestě do zahraničí v AJ
500,-
Posudek ke sportovní činnosti a účasti na rekreačních pobytech, lázních (samoplátci) 600,-
Posudek na žádost institucí (policie, soudy)
600,-
Posudek na vlastní žádost pro jiné účely 600,-
Posudek k vydání či držení zbrojního pasu
1000,-
Posudek ke studiu na SŠ, VŠ, nástavbě
300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 300,-
Zpráva pro pojišťovnu 300,-
Žádost o umístění do domova seniorů 250,-
Očkování proti infekčním chorobám nehrazených poj.- aplikace 250-
Administrativní úkon na žádost pacienta 300,-
CRP na žádost pacienta 100,-
Aplikace analget. infuzí při bolestech zad v ordinaci 500,-
Aplikace vitaminové terapie infuzí 1200,-
Kopie Ač/stranu 5,-
Preventivní prohlídka na vlastní žádost (bez laboratoře) 800,-
Laboratorní odběry na vlastní žádost – dle ceníku laboratoře 300,-
Posudek ke studiu na SŠ, VŠ, nástavbě
300,-