Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Posouzení zdravotní způsobilosti

k výkonu povolání – vstupní, výstupní, periodické prohlídky 600,-
na řidičský, zdravotní, profesní průkaz 600,-
na řidičský průkaz – důchodci 400,-
ke sportovní činnosti, účasti na rekreačních a
lázeňských pobytech (samoplátci)
600,-
na žádost jiných institucí (policie, soudy, apod.) 600,-
na vlastní žádost či jiné účely 600,-
k vydání či držení zbrojního pasu 800,-
ke studiu na vysoké škole, stření škole, nástavbě apod. 300,-
k účasti na rekondičním pobytu 300,-

 

Ostatní

Zpráva pro Policii ČR, soudy apod 300,-
Zpráva pro pojišťovnu (uzavření pojistky, oznámení
poj. události pro úraz, bodové hodnocení pracovního úrazu
300,-
Posouzení pro trvalé používaní ortopedické pomůcky 250,-
Žádost o umístění do domova seniorů/pečovatelského domu 250,-
Očkování proti infekčním chorobám na žádost pacienta 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 300,-
Administrativní úkon na žádost pacienta 300,-
CRP 100,-
Cena za pořízení kopie – za stránku 5,-