Ordinační hodiny
Sudé týdny
Liché týdny
Pondělí  7:30 – 12:30 Pondělí  7:30 – 12:30
Úterý  12:30 – 17:30 Úterý  12:30 – 17:30
Středa  7:30 – 12:30 Středa  7:30 – 12:30
Čtvrtek  – Čtvrtek  12:30 – 18:30
Pátek  7:30 – 15:00 Pátek  –